Gallery

Annual Day Celebrations - Smaarya-2020

Fresher's Day Celebrations 2017-18

Annual Day Celebration 2017-18

SWACHH BHARAT

Manair Hostel (Girls)

Freshersday Celebrations 2016

Godavari Hostel (Boys)

AVISHKRUTH - 2k15

Annual Day (Smaarya) - 2015